ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ดร.สมชาย อังสุโชติเมธี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
เพลงโรงเรียน
อัตลักษณ์
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
รายงานการประชุมประจำเดือน
กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
ปฏิทินกิจกรรม
รายชื่อผู้บริหารสมาคมศิษย์เก่า
แผนที่โรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/12/2011
ปรับปรุง 26/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 1827825
Page Views 2958408
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

ปีการศึกษา 2556 มีจำนวนนักเรียน 1,496 คน 

เปิดสอนระดับ 

- มัธยมศึกษาตอนต้น

- มัธยมศึกษาตอนปลาย และ 

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 

แผนการจัดชั้นเรียน คือ 

มัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.1-3)      

ห้อง 1-7 เป็นสายการเรียนทั่วไป

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)   

ม.4         ห้อง 1-3  เป็นสายการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

ห้อง 4-5  เป็นสายการเรียน ทั่วไป     

ม.5         ห้อง 1-2  เป็นสายการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

ห้อง 3-4  เป็นสายการเรียน ทั่วไป     

 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.1-3)

มีระดับชั้นละ 1 ห้องเรียน สาขาวิชาพาณิชยกรรม(การบัญชี)

 

จำนวนบุคลกรปีการศึกษา 2556

มีข้าราชการครูจำนวน  55  คน  ไปช่วยราชการ 1 คน

พนักงานราชการ จำนวน 7 คน  ครูอัตราจ้าง จำนวน  14   คน  

ลูกจ้างประจำ จำนวน  1  คน ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 9 คน