ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ดร.สมชาย อังสุโชติเมธี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
เพลงโรงเรียน
อัตลักษณ์
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
รายงานการประชุมประจำเดือน
กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
ปฏิทินกิจกรรม
รายชื่อผู้บริหารสมาคมศิษย์เก่า
แผนที่โรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/12/2011
ปรับปรุง 26/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 1827790
Page Views 2958372
ภาษาไทย
การทดสอบออนไลน์นักเรียน
ภาษาไทย
คณะครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาไทย
ภาษาไทย
กลุ่มสาระภาษาไทย
จัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้กับนักเรียนเพื่อเปิดโอกาสในการแสวงหาความรู้้จากแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน
ภาษาไทย
กลุ่มสาระภาษาไทย

ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลคะแนนการสอบ GAT วิชาภาษาไทยเต็ม ๑๕๐ คะแนน
มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีความสามารถด้านทักษะภาษาไทย ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีความสามารถด้านทักษะภาษาไทย
ผลการทดสอบ GAT วิชาภาษาไทย ได้คะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน
ได้แก่  นางสาวอรุโณทัย  แวะสันเทียะ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑