ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ดร.สมชาย อังสุโชติเมธี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
เพลงโรงเรียน
อัตลักษณ์
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
รายงานการประชุมประจำเดือน
กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
ปฏิทินกิจกรรม
รายชื่อผู้บริหารสมาคมศิษย์เก่า
แผนที่โรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/12/2011
ปรับปรุง 26/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 1827833
Page Views 2958416
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
การเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
วิสัยทัศน์
กลุ่มสาระพาณิชยกรรม มุ่งบริหารจัดการศึกษา ให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณธรรมนำความรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรู้และทักษะในงานอาชีพ มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ รักการงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีแนวทางในการประกอบอาชีพ