ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ดร.สมชาย อังสุโชติเมธี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
เพลงโรงเรียน
อัตลักษณ์
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
รายงานการประชุมประจำเดือน
กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
ปฏิทินกิจกรรม
รายชื่อผู้บริหารสมาคมศิษย์เก่า
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/12/2011
ปรับปรุง 21/03/2017
สถิติผู้เข้าชม 1727298
Page Views 2744756
รายงานการประชุมประจำเดือน
รายงานการประชุม ประจำเดือน ตุลาคม 2554
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 54.5 KB
รายงานการประชุมประจำเดือนธันวาคม 2554
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 47.5 KB
รายงานการประชุมประจำเดือนมกราคม 2555
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 61 KB
รายงานการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 94 KB
รายงานการประชุมประจำเดือน มีนาคม 2555
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 84.5 KB
รายงานการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2555

 

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 97 KB
รายงานการประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2555
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 102 KB
รายงานการประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2555
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 84 KB
รายงานการประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2555
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 93.5 KB
รายงานการประชุมประจำเดือน กันยายน.2555
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68 KB
รายงานการประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2555
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 70.5 KB
รายงานการประชุมเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน 28 ตุลาคม 2555
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 71.5 KB
รายงานการประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2555
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.72 MB
รายงานการประชุมประจำเดือน มกราคม 2556
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 49.5 KB
รายงานการประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 97 KB
รายงานการประชุมประจำเดือน มีนาคม 2556
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 46.5 KB
รายงานการประชุมประจำเดือน เมษายน 2556
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 78.5 KB
รายงานการประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2556
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 75.5 KB
รายงานการประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2556
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 82.5 KB
รายงานการประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2556
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 44.95 KB
รายงานการประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2556
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 77.5 KB
รายงานการประชุมประจำเดือน กันยายน 2556
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 71 KB
รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๑๐ (๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 65.5 KB
รายงานการประชุมประชุมก่อนปิดภาคเรียนที่ 1 (9 ตุลาคม 56)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 63 KB
รายงานการประชุม ก่อนเปิดเรียน 28 ต.ค. 56
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 89 KB
รายงานการประชุมประจำเดือน ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 82 KB
รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๑ /๒๕๕๗ (๗ ม.ค.๕๗)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 75.5 KB
รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๒ /๒๕๕๗ (๒๘ ม.ค.๕๗)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 92 KB
รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๓ /๒๕๕๗
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 83.5 KB
รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 78.5 KB
รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๕/๒๔๔๗
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 78.5 KB
รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๖/๒๔๔๗
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 78 KB
รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๗/๒๔๔๗
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 103.5 KB
รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๘/๒๔๔๗
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 87.5 KB
รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๙/๒๔๔๗
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 93 KB
รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๑๐ (๑๐ต.ค. ๒๕๕๗)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 79.5 KB
รายงานการประชุมเตรียมการเปิดภาคเรียน 26 ต.ค.57
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 119.5 KB
รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ ๑๑ / ๒๕๕๗
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 84.5 KB
รายงานการประชุมประจำเดือน ๑/๒๕๕๘
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 79.5 KB
รายงานการประชุมประจำเดือน ๒/๒๕๕๘
รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๘
รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๘ (ก่อนปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗)
รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๘ (เปิดภาคเรียน)
รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 79 KB
รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 86 KB
รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 82 KB
รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๙ เดือนกันยายน ๒๕๕๘
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 84 KB
รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๑๐ เดือนตุลาคม ๒๕๕๘
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 78.5 KB
รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๑๑ (๒๕ตุลาคม ๒๕๕๘)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 81.5 KB
รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๑๒ (๑๐ พ.ย. ๒๕๕๘)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 34.09 KB
รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๑๓(ธ.ค.๕๘)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 32.01 KB
รายงานการประชุมประจำเดือน ๑/๒๕๕๙
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 39.72 KB
รายงานการประชุมประจำเดือน ๒/๒๕๕๙
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 38.34 KB
รายงานการประชุมประจำเดือน ๓/๒๕๕๙
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 50.8 KB
รายงานการประชุมประจำเดือน ๔/๒๕๕๙
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 43.39 KB
รายงานการประชุมประจำเดือน ๕/๒๕๕๙ :๗ มิถุนายน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 47.72 KB
รายงานการประชุมประจำเดือน ๖/๒๕๕๙ :๑๒ กรกฎาคม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 42.63 KB
รายงานการประชุมประจำเดือน ๗/๒๕๕๙ :๑๐ สิงหาคม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 42.26 KB
รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ :๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 49.2 KB
รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ :วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 34.79 KB
รายงานการประชุมประจำเดือน ๑๐/๒๕๕๙ : ๒๗ ตุลาคม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 35.44 KB
รายงานการประชุมประจำเดือน ๑๑/๒๕๕๙ (๖ ธันวาคม )
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 43.64 KB
รายงานการประชุมประจำเดือน1/60 (11 มกราคม 2560)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 43.18 KB
รายงานการประชุมประจำเดือน 2/2560
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 42.54 KB