ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ดร.สมชาย อังสุโชติเมธี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
เพลงโรงเรียน
อัตลักษณ์
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
รายงานการประชุมประจำเดือน
กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
ปฏิทินกิจกรรม
รายชื่อผู้บริหารสมาคมศิษย์เก่า
แผนที่โรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/12/2011
ปรับปรุง 26/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 1827804
Page Views 2958387
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน
ผู้บริหาร
รายละเอียดกลุ่มบริหารงานของโรงเรียน

รายละเอียดกลุ่มบริหารงานของโรงเรียน

                                                                          

กลุ่มบริหารทั่วไป

1.  กลุ่มงานธุรการ

2.  กลุ่มงานบริการ

3.  กลุ่มงานปกครอง

4.  กลุ่มงานกิจกรรมและชุมชน

5.  งานนิเทศติดตามและงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

กลุ่มบริหารงบประมาณ

1.  กลุ่มงานนโยบายและแผน

2.  กลุ่มงานการเงินและบัญชี

3.  กลุ่มงานบริหารพัสดุและสินทรัพย์

4.  กลุ่มงานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา

5.  งานนิเทศติดตามและงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล

1.  กลุ่มวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง

2.  กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

3.  กลุ่มงานส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

4.  กลุ่มงานวินัยและการรักษาวินัย

5.  กลุ่มงานการออกจากราชการ

6.  งานนิเทศติดตามและงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

กลุ่มบริหารวิชาการ

1.  กลุ่มงานพัฒนาวิชาการ

2.  กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ

3.  งานนิเทศติดตามและงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย