ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ดร.สมชาย อังสุโชติเมธี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
เพลงโรงเรียน
อัตลักษณ์
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
รายงานการประชุมประจำเดือน
กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
ปฏิทินกิจกรรม
รายชื่อผู้บริหารสมาคมศิษย์เก่า
แผนที่โรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/12/2011
ปรับปรุง 26/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 1827832
Page Views 2958415
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานบุคคลได้เพิ่มไพล์แบบฟอร์มต่าง ๆ เพื่อเพิ่มช่องทางการบริการแก่คณะครูและบุคลากรทุกท่าน ในเอกสารดาวน์โหลดของเวปไซค์โรงเรียน ครูและบุคลากรท่านใดมีความประสงค์จะใช้แบบฟอร์มต่าง ๆ ขอเชิญดาวน์โหลดได้เลยค่ะ
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานบุคคลได้ แนบไฟล์แบบประเมินประสิทธิประสิทธิผล ให้คณะครูและบุคลากรสายการสอนทุกท่าน สามารถดาวโหลดใช้ประกอบการจัดทำผลงานเพื่อเสนอคณะกรรมการประิเมินประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และค่าจ้างแล้วค่ะ เพื่อเพิ่มช่องทางการติดต่อและความสะดวกรวดเร็วในการขอแบบฟอร์มค่ะ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 272.5 KB
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานพิเศษ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 31 KB
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
แบบรายงานผลการพัฒนาผู้เรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 28.5 KB