ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ดร.สมชาย อังสุโชติเมธี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
เพลงโรงเรียน
อัตลักษณ์
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
รายงานการประชุมประจำเดือน
กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
ปฏิทินกิจกรรม
รายชื่อผู้บริหารสมาคมศิษย์เก่า
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/12/2011
ปรับปรุง 29/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 1763306
Page Views 2812422
อัตลักษณ์
อัตลักษณ์

ปีการศึกษา 2559

อัตลักษณ์โรงเรียน        

   คุณธรรมนำความรู้


อัตลักษณ์นักเรียน      

    อ่อนน้อม/ กตัญญู/ รู้หน้าที่
ปีการศึกษา 2558

อัตลักษณ์โรงเรียน

มีคุณธรรมนำความรู้  สู่มาตรฐานสากล


อัตลักษณ์ครู 

รับผิดชอบ  รอบรู้  เป็นครูจิตอาสา


อัตลักษณ์นักเรียน


มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง