ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
บริหารทั่วไป นางศิริลักษณ์ JPEG Image ขนาดไฟล์ 50.59 KB 52
แบบขออนุญาตผู้บังคับบัญชาพานักเรียน ไปนอกสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 39.89 KB 56
ใบงานที่1 86
ฟอนต์ประชาชน 134
ใบความรู้ 12 Word Document ขนาดไฟล์ 28.34 KB 89
ใบความรู้ 11 Word Document ขนาดไฟล์ 67.95 KB 95
แบบฟอร์มวิชาการ สหวิทยาเขต RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.9 MB 115
เอกสารนักเรียน ม.4 Word Document ขนาดไฟล์ 31.21 KB 2181
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน Word Document ขนาดไฟล์ 31 KB 211
แบบเก็บข้อมุลภาคสนาม Word Document ขนาดไฟล์ 557.5 KB 356
แบบเขียนรายงานตามมาตรฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 14.6 KB 315
บทคัดย่อ รายงานผลการการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ 4 MATเรื่อง สารและสมบัติของสาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.62 KB 719
แบบฟอร์มเขียนกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 74 KB 572
ตัวอย่างการเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 103 KB 8998
แบบฟอร์มขออนุญาตส่งนักเรียนแข่งขัน Word Document ขนาดไฟล์ 51 KB 1178
SAR คลองลานวิทยา 2554 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.22 MB 459
แบบฟอร์มขออนุญาตลงเวลา Word Document ขนาดไฟล์ 35.5 KB 327
แบบฟอร์มลาอุปสมบท Word Document ขนาดไฟล์ 32 KB 263
แบบฟอร์มยกเลิกใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 27.5 KB 328
แบบฟอร์มใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 43.5 KB 613
เกี่ยวกับงานวิชาการ
ตารางนิเทศภายใน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 54.98 KB 15
คำสั่งมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติการสอนภาคเรียนที่ 2/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 291.58 KB 30
ตารางแผนผังข้อสอบ ( Test Blueprint ) Word Document ขนาดไฟล์ 21.12 KB 75
ปฏิทินปฏิบัติงานปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 28.36 KB 55
ตัวอย่าง obecQA Word Document ขนาดไฟล์ 4.31 MB 66
รายชื่อนักเรียน ปี59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 23.15 KB 134
แบบวิเคราะห์ผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 15.29 KB 191
แบบฟอร์มแผน..รายวิชาเพิ่มเติม Word Document ขนาดไฟล์ 61.5 KB 114
แบบฟอร์มแผน..รายวิชาพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 61.5 KB 158
แบบสรุปการจัดทำแผน Word Document ขนาดไฟล์ 12.25 KB 135
ขออนุมัติแน Word Document ขนาดไฟล์ 40 KB 116
แบบฟอ์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 13.26 KB 209
แบบบันทึกนิเทศภายใน Word Document ขนาดไฟล์ 28.5 KB 275
ตารางนิเทศภายใน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 139.09 KB 768
แบบฟอร์มการเสนออัตรากำลัง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 21 KB 214
ข้อสอบ โอเนต ฟรี http://testo-net.oporjang.com/category/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A-o-net-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2554 339
แบบฟอร์มการส่งรายชื่อนักเรียนแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม56 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 33.5 KB 484
ตัวอย่างงานวิจัย 10 Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 2875
ตัวอย่างงานวิจัย 9 Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 531
ตัวอย่างงานวิจัย 8 Word Document ขนาดไฟล์ 52.5 KB 859
ตัวอย่างงานวิจัย 7 Word Document ขนาดไฟล์ 68.5 KB 2111
ตัวอย่างงานวิจัย 6 Word Document ขนาดไฟล์ 73 KB 2464
ตัวอย่างงานวิจัย 5 Word Document ขนาดไฟล์ 138 KB 8783
ตัวอย่างงานวิจัย 4 Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 629
ตัวอย่างงานวิจัย 3 Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 615
ตัวอย่างงานวิจัย 2 Word Document ขนาดไฟล์ 149 KB 3096
ตัวอย่างงานวิจัย 1 Word Document ขนาดไฟล์ 21 KB 1148
เวปดาวน์โหลดข้อสอบโอเน็ตไฟล์เวิร์ด วิเคราะห์ข้อสอบเรียบร้อยแล้ว 3 527
เวปดาวน์โหลดข้อสอบโอเน็ตไฟล์เวิร์ด วิเคราะห์ข้อสอบเรียบร้อยแล้ว สพป.ชลบุรี 1 574
เวปดาวน์โหลดข้อสอบโอเน็ตไฟล์เวิร์ด วิเคราะห์ข้อสอบเรียบร้อยแล้ว 659
แบบสรุปกิจกรรมชุมนุม Word Document ขนาดไฟล์ 61 KB 260
แบบบันทึกรายชื่อนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 42.5 KB 284
ชุมนุมทั้งหมด Word Document ขนาดไฟล์ 107 KB 1106
เอกสารชุมนุม Word Document ขนาดไฟล์ 56 KB 305
แก้ 0 วิชาคอมพิวเตอร์ อ.ไพทูลย์ Word Document ขนาดไฟล์ 11.55 KB 318
แบบสำรวจกิจกรรมชุมนุม Word Document ขนาดไฟล์ 27 KB 291
เกี่ยวกับงานสารสนเทศ
สารสนเทศ2560 ตอนที่ 3-4-5-6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.23 MB 34
สารสนเทศ2560 ปกคำนำสารบัญ และตอนที่ 1 -2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.33 MB 36
คู่มือ photoscape36 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.87 MB 27
คู่มืออบรมแก้ไขข้อมูลโรงเรียนใน-เว็บโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.56 MB 26
สารสนเทศ 2559 ปก คำนำ สารบัญ ผู้จัดทำ 54
สารสนเทศ 2559 ตอนที่ 5 ผลงานของโรงเรียน/ครู/นักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 948.24 KB 68
สารสนเทศ 2559 ตอนที่ 4 ข้อมูลส่วนอื่นๆ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 934.82 KB 58
สารสนเทศ 2559 ตอนที่ 3 วิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.48 MB 52
สารสนเทศ 2559 ตอนที่ 2 บุคลากร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.06 MB 76
สารสนเทศ 2559 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 105
ปกสารสนเทศ2558 ตอน5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.19 MB 108
ปกสารสนเทศ2558 ตอน4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 743.48 KB 99
ปกสารสนเทศ2558 ตอน3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.3 MB 75
ปกสารสนเทศ2558 ตอนที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.2 MB 100
ปกสารสนเทศ2558 ตอน1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 110
ปกสารสนเทศ2558 ส่วนหน้า Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 915.74 KB 80
ภาคผนวกสารสนเทศ 57 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 597.18 KB 246
สารสนเทศ 2557 ตอนที่ 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.33 MB 213
สารสนเทศ 2557 ตอนที่ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 961.57 KB 155
สารสนเทศ 2557 ตอนที่ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.42 MB 165
สารสนเทศ 2557 ตอนที่ 2 part 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.37 MB 130
สารสนเทศ 2557 ตอนที่ 2 part 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.62 MB 126
สารสนเทศ 2557 ตอนที่ 2 part 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.41 MB 227
สารสนเทศ 2557 ตอนที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.47 MB 250
ปก,สารบัญ สารสนเทศ 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 770.72 KB 137
สารสนเทศโรงเรียน 2556 ตอนที่ 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 957.28 KB 2768
สารสนเทศโรงเรียน 2556 ตอนที่ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 766.73 KB 1870
สารสนเทศโรงเรียน 2556 ตอนที่ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 258
สารสนเทศโรงเรียน 2556 ตอนที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.48 MB 1753
สารสนเทศโรงเรียน 2556 ตอนที่1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.13 MB 1902
สารสนเทศ55 ตอนที่ 4 และ5 ข้อมูลอื่นๆ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.35 MB 438
สารสนเทศ55 ตอนที่ 3 วิชาการ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.87 MB 603
สารสนเทศ55 ตอนที่ 1-2 (แก้ไข) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.62 MB 2239
ปกและสารบัญสารสนเทศ 55 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 596.02 KB 972
งานประกันคุณภาพ
SAR2555 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.46 MB 340
คำอธิบายมาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานฯ Word Document ขนาดไฟล์ 92.27 KB 285
1ผลงานครู
ชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร โดยวิธีการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู7 ขั้น วิชาเคมี ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.42 MB 53
เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรม Dreamweaver CS6 รายวิชาการสร้างเว็บไซต์ (ง23203) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.8 MB 325
เกี่ยวกับงานแผนงานและโครงการ
การจัดสรรเงินงบประมาณปีงบ 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 30.33 KB 21
แบบรายงานโครงการกิจกรรมปีงบประมาณ60ปรับ Word Document ขนาดไฟล์ 503.5 KB 71
แบบฟอร์มรายงานโครงการปีงบ59 Word Document ขนาดไฟล์ 23.53 KB 81