ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ดร.สมชาย อังสุโชติเมธี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
เพลงโรงเรียน
อัตลักษณ์
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
รายงานการประชุมประจำเดือน
กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
ปฏิทินกิจกรรม
รายชื่อผู้บริหารสมาคมศิษย์เก่า
แผนที่โรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/12/2011
ปรับปรุง 26/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 1827821
Page Views 2958404
ภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันสุนทรภู่ และ วันต่อต้านยาเสพติด
( จำนวน 126 รูป / ดู 35 ครั้ง )
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
( จำนวน 225 รูป / ดู 196 ครั้ง )
รับการประเมินความพร้อมการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช)
( จำนวน 28 รูป / ดู 119 ครั้ง )
เปิดภารเรียนที่ 1/2560
( จำนวน 9 รูป / ดู 110 ครั้ง )
ปรับสภาพนักเรียนใหม่
( จำนวน 15 รูป / ดู 127 ครั้ง )
ประชุมข้าราชการครูประจำเดือนพฤษภาคม 11 พ.ค.2560
( จำนวน 30 รูป / ดู 154 ครั้ง )
ประะกาศผลการคัดเลือกนักเรียนที่มีศักยภาพฯเพื่อศึกษาต่อ ม.4 และปวช.1
( จำนวน 5 รูป / ดู 1251 ครั้ง )
ผู้ปกครองจิตอาสาอังคารที่ 7 กพ.60
( จำนวน 6 รูป / ดู 226 ครั้ง )
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
( จำนวน 13 รูป / ดู 221 ครั้ง )
โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง
( จำนวน 14 รูป / ดู 222 ครั้ง )
วันครู 16 มกราคม 2560
( จำนวน 20 รูป / ดู 274 ครั้ง )
รถโรงหนัง
( จำนวน 10 รูป / ดู 349 ครั้ง )