ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ดร.สมชาย อังสุโชติเมธี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
เพลงโรงเรียน
อัตลักษณ์
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
รายงานการประชุมประจำเดือน
กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
ปฏิทินกิจกรรม
รายชื่อผู้บริหารสมาคมศิษย์เก่า
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/12/2011
ปรับปรุง 29/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 1763260
Page Views 2812376
ภาพกิจกรรม

ประะกาศผลการคัดเลือกนักเรียนที่มีศักยภาพฯเพื่อศึกษาต่อ ม.4 และปวช.1
( จำนวน 5 รูป / ดู 1113 ครั้ง )
ผู้ปกครองจิตอาสาอังคารที่ 7 กพ.60
( จำนวน 6 รูป / ดู 156 ครั้ง )
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
( จำนวน 13 รูป / ดู 146 ครั้ง )
โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง
( จำนวน 14 รูป / ดู 139 ครั้ง )
วันครู 16 มกราคม 2560
( จำนวน 20 รูป / ดู 183 ครั้ง )
รถโรงหนัง
( จำนวน 10 รูป / ดู 250 ครั้ง )
ดร. สมชาย อังสุโชติเมธี ผุ้อำนวยการโรงเรียนคลองลานวิทยา แสดงความยินดีแก่นักเรียน
( จำนวน 5 รูป / ดู 279 ครั้ง )
ผู้อำนวยการแสดงความยินดีแก่นักเรียน โครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นตัวแทนแข่งขันระดับประเทศ
( จำนวน 3 รูป / ดู 452 ครั้ง )
โครงการรณรงค์การป้องกันปัญหายาเสพติด
( จำนวน 0 รูป / ดู 340 ครั้ง )
รับการนิเทศติดตามผลการประเมินตนเองของโรงเรียน EP/MEP เขตภาคเหนือ
( จำนวน 15 รูป / ดู 504 ครั้ง )
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสครองราชย
( จำนวน 10 รูป / ดู 352 ครั้ง )
ชั่วโมงคุณธรรมศุกร์ที่ 24 มิถุนายน
( จำนวน 15 รูป / ดู 721 ครั้ง )