ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ดร.สมชาย อังสุโชติเมธี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
เพลงโรงเรียน
อัตลักษณ์
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
รายงานการประชุมประจำเดือน
กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
ปฏิทินกิจกรรม
รายชื่อผู้บริหารสมาคมศิษย์เก่า
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/12/2011
ปรับปรุง 18/01/2017
สถิติผู้เข้าชม 1652200
Page Views 2585156
ภาพกิจกรรม

ดร. สมชาย อังสุโชติเมธี ผุ้อำนวยการโรงเรียนคลองลานวิทยา แสดงความยินดีแก่นักเรียน
( จำนวน 5 รูป / ดู 114 ครั้ง )
ผู้อำนวยการแสดงความยินดีแก่นักเรียน โครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นตัวแทนแข่งขันระดับประเทศ
( จำนวน 3 รูป / ดู 299 ครั้ง )
โครงการรณรงค์การป้องกันปัญหายาเสพติด
( จำนวน 0 รูป / ดู 261 ครั้ง )
รับการนิเทศติดตามผลการประเมินตนเองของโรงเรียน EP/MEP เขตภาคเหนือ
( จำนวน 15 รูป / ดู 333 ครั้ง )
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสครองราชย
( จำนวน 10 รูป / ดู 265 ครั้ง )
ชั่วโมงคุณธรรมศุกร์ที่ 24 มิถุนายน
( จำนวน 15 รูป / ดู 534 ครั้ง )
รับการติดตามกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 23 มิถุนายน 2559
( จำนวน 29 รูป / ดู 502 ครั้ง )
พิธีไหว้ครูปีการศึกษา 2559 วันที่ 9 มิถุนายน 2559
( จำนวน 25 รูป / ดู 585 ครั้ง )
อบรมเชิงปฏิบัติการค่านิยม 12 ประการ 8 มิถุนายน
( จำนวน 15 รูป / ดู 651 ครั้ง )
ประชุมครูประจำเดือนมิถุนายน
( จำนวน 20 รูป / ดู 292 ครั้ง )
ประชุมผู้ปกครองนีกเรียน 4 มิถุนายน 2559
( จำนวน 15 รูป / ดู 265 ครั้ง )
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 มิถุนายน 2559
( จำนวน 10 รูป / ดู 189 ครั้ง )