ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง
วันที่ 27 มกราคม 2560 เวลา 8:30 น. นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ให้เกี่ยรติเป็นประธานเปิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง หมู่ที่ 2 ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร โดยมี นายสมนึก ปาปะเค วัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ที่ปรึกษาโครงการวิจัย...ดร.สุบัน พรเวี่ยง หัวหน้าโครงการวิจัย...ดร.สมชาย อังสุโชติเมธี นักวิจัย พร้อมทีมงานคณะกรรมการหมู่บ้านกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง ให้การต้อนรับ และรายงานข้อมูล นำชม ฐานการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 2560,11:55   อ่าน 601 ครั้ง