ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

ขอขอบคุณฝ่ายบริหารโรงเรียนคลองลานวิทยา ครูที่ปรึกษาพิเศษ ครูวิลาพร อารักษ์ ครูชาตินี ศิริพงษ์ไทย ผู้ปกครองนักเรียน เจ้าหน้าที่นักกายภาพบำบัด แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลคลองลาน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนร่วมทำให้สิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ "ชุดอุปกรณ์คลายเส้นขาตึง" ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 และมีสิทธิเข้าร่วมในการแข่งขันคัดเลือกสิ่งประดิษฐ์เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขันในระดับนานาชาติโรงเรียนคลองลานวิทยา ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่1 ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(30ม.ค.2560)

โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 2560,12:02   อ่าน 528 ครั้ง