ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น. นายบุญธรรม ทองพิจิตร นายอำเภอคลองลาน จ.กำแพงเพชร ได้มาพบปะคณะครู และนักเรียน ณ โรงเรียนคลองลานวิทยา โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา “พบนายอำเภอหน้าเสาธง”อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ประจำงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยมีนางอุมาวดี ช่วงสิงห์ ปลัดอาวุโสอำเภอคลองลาน พ.ต.อ.ไพโรจน์ บุญยะพาส ผกก.สภ.คลองลาน นายอุดมทรัพย์ นาคพงษ์ กำนันตำบลคลองน้ำไหล นางโสภาบุญยืน พัฒนาการอำเภอคลองลาน และคณะครูนักเรียนร่วมให้การต้อนรับ และเป็นนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อพบปะ พูดคุยกับนักเรียน ให้คำแนะนำ และแนวทางยึดถือปฎิบัติในการศึกษาเล่าเรียน การดำรงชีวิตประจำวันการร่วมกันดูแลปกป้องสถาบันหลักสำคัญของชาติทั้ง 3 สถาบัน เพื่อให้เป็นแนวทางการดำเนินชีวิต การยึดถือแนวทางของหลักศีล 5 และการสวดมนต์ การน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน การป้องกันยาเสพติด การรักษาความสะอาด หน้าบ้านน่ามอง การใฝ่หาความรู้ เพื่อเป็นแนวทางการดำรงตน รวมถึงการปลูกฝังอุดมการณ์ ความมีวินัย ความสามัคคี การรู้จักป้องกันตนเองจากปัญหาทางสังคมอีกด้วย
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 2560,15:01   อ่าน 414 ครั้ง