ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประชุมครูประจำเดิอนกรกฎาคม
พฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 นายสานิต หงษ์สามสิบเจ็ด ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองลานวิทยา เป็นประธานในการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นอกจากประชุมตามวาระการประชุมแล้วท่านผู้อำนวยการยังได้มอบของที่ระลึกให้กับบุคากรที่มีวันคล้ายวันเกิดประจำเดือนมิถุนานายนและเดือนกรกฎาคม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงาน
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 2561,09:27   อ่าน 622 ครั้ง