ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เผยแพร่ผลงานวิชาการครู
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาสังคมศึกษา 1 รหัสวิชา ส31101 ชั้นม.4


ชื่อเรื่อง        รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาสังคมศึกษา 1 รหัสวิชา ส31101

                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ผู้รายงาน      นายอธิภัทร  นนทะภา  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

                 โรงเรียนคลองลานวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

ปีการศึกษา                2558

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 2559,00:00   อ่าน 2210 ครั้ง