ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ดร.สมชาย อังสุโชติเมธี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
เพลงโรงเรียน
อัตลักษณ์
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
รายงานการประชุมประจำเดือน
กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
ปฏิทินกิจกรรม
รายชื่อผู้บริหารสมาคมศิษย์เก่า
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/12/2011
ปรับปรุง 24/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 1795153
Page Views 2882482
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางสอนครู 1/2560 (อ่าน 16) 24 พ.ค. 60
ตารางเรียนนักเรียน1-2560 (อ่าน 268) 15 พ.ค. 60
ประกาศผลสอบ ม.4 / ปวช.1 การรับนักเรียนปีการศึกษา 2560 (อ่าน 511) 04 เม.ย. 60
ประกาศผลสอบ ม.1 การรับนักเรียนปีการศึกษา 2560 (อ่าน 515) 04 เม.ย. 60
รายชื่อนักเรียน ม.6 จบพร้อมรุ่น โรงเรียนคลองลานวิทยา ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 411) 30 มี.ค. 60
รายชื่อนักเรียนม.3จบพร้อมรุ่น โรงเรียนคลองลานวิทยา ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 370) 30 มี.ค. 60
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประกาศนียบัตรปีที่ 1 (อ่าน 611) 12 มี.ค. 60
ปฏิทินรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2560 (อ่าน 677) 22 ก.พ. 60
Test Blue Print (อ่าน 268) 18 ม.ค. 60
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประกาศนียบัตรปีที่ 1 (อ่าน 802) 13 ม.ค. 60
กำหนดการวันครู 60 (อ่าน 198) 11 ม.ค. 60
ผังมโนทัศน์กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ (อ่าน 426) 30 พ.ย. 59
คำสั่งมอบหมายปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 2/2559 (อ่าน 235) 11 พ.ย. 59
ปฏิทินปฏิบัติงาน 2/2559 (อ่าน 265) 07 พ.ย. 59
powerpoint การประชุมวีดีโอ conferenceการประเมินครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (อ่าน 170) 03 พ.ย. 59
แบบฟอร์มรายงานกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ (อ่าน 191) 02 พ.ย. 59
แบบฟอร์มแผนการสอน 2-59 (อ่าน 286) 02 พ.ย. 59
ตารางเรียน 2-2559 (อ่าน 1176) 08 ต.ค. 59
ตารางสอน 2-2559 (อ่าน 438) 08 ต.ค. 59
คู่มือจัดทำแผนปีงบประมาณ2560คลองลานวิทยา (อ่าน 229) 06 ก.ย. 59
แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต (อ่าน 193) 05 ก.ย. 59
เกณฑ์มารตฐานโรงเรียนสุจริต (อ่าน 185) 05 ก.ย. 59
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวครูจ้างสอนคณิตศาสตร์ (อ่าน 238) 05 ก.ย. 59
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวครูจ้างสอนคณิตศาสตร์ (อ่าน 640) 01 ก.ย. 59
ด่วนรับสมัครครูจ้างสอน คณิตศาสตร์ 29-31 ส.ค.59 (อ่าน 1328) 26 ส.ค. 59
รายละเอียดการแข่งขันศิลปหัตถรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ( ICT ) (อ่าน 210) 24 ส.ค. 59
รายละเอียดการแข่งขันศิลปหัตถรรมนักเรียนครั้งที่ 66 (หุ่นยนต์) (อ่าน 206) 24 ส.ค. 59
รายละเอียดการแข่งขันศิลปหัตถรรมนักเรียนครั้งที่ 66 (วิทย์) (อ่าน 204) 24 ส.ค. 59
รายละเอียดการแข่งขันศิลปหัตถรรมนักเรียนครั้งที่ 66 (สังคม) (อ่าน 195) 24 ส.ค. 59
รายละเอียดการแข่งขันศิลปหัตถรรมนักเรียนครั้งที่ 66 (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) (อ่าน 171) 24 ส.ค. 59
รายละเอียดการแข่งขันศิลปหัตถรรมนักเรียนครั้งที่ 66 (สาระศิลปะ) (อ่าน 172) 24 ส.ค. 59
รายละเอียดการแข่งขันศิลปหัตถรรมนักเรียนครั้งที่ 66 (การงานอาชีพ) (อ่าน 173) 24 ส.ค. 59
ประกาศโรงเรียนคลองลานวิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 312) 08 ส.ค. 59
แบบรายงานการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานและเข้าร่วมประชุมต่าง (อ่าน 727) 05 ก.ค. 59
แบบบันทึกการสอนแทน (อ่าน 1938) 17 มิ.ย. 59
คำสั่งโรงเรียนคลองลานวิทยา เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา (อ่าน 578) 15 มิ.ย. 59
ตารางการนิเทศภายใน 1/2559 (อ่าน 3064) 10 มิ.ย. 59
คำสั่งมอบหมายปฏิบัติการสอน (อ่าน 409) 02 มิ.ย. 59
ปฏิทินปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1359) 26 พ.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบคัดเลือกได้เข้าเรียน ชั้น ม.4 และ ปวช. (อ่าน 962) 31 มี.ค. 59