ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการคัดเลือกนักเรียนที่มีศักยภาพเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปวช.1(โควตา) (อ่าน 107) 06 ก.พ. 61
ประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา-2561 (อ่าน 169) 01 ก.พ. 61
ดาวน์โหลดใบสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา2561 (อ่าน 212) 01 ก.พ. 61
ตารางการแข่งขัน ศูนย์การงานอาชีพ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 สพม.41 กำแพงเพชร (อ่าน 512) 13 ก.ย. 60
เชิญชวนผู้บริหารและคณะครูแต่งกายชุดไทยร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่ (อ่าน 298) 21 มิ.ย. 60
คำสั่งมอบหมายปฏิบัติการสอน1-2560 (อ่าน 281) 12 มิ.ย. 60
ตารางสอนครู 1/2560 (อ่าน 399) 24 พ.ค. 60
ตารางเรียนนักเรียน1-2560 (อ่าน 1357) 15 พ.ค. 60
ประกาศผลสอบ ม.4 / ปวช.1 การรับนักเรียนปีการศึกษา 2560 (อ่าน 747) 04 เม.ย. 60
ประกาศผลสอบ ม.1 การรับนักเรียนปีการศึกษา 2560 (อ่าน 769) 04 เม.ย. 60
รายชื่อนักเรียน ม.6 จบพร้อมรุ่น โรงเรียนคลองลานวิทยา ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 613) 30 มี.ค. 60
รายชื่อนักเรียนม.3จบพร้อมรุ่น โรงเรียนคลองลานวิทยา ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 537) 30 มี.ค. 60
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประกาศนียบัตรปีที่ 1 (อ่าน 805) 12 มี.ค. 60
ปฏิทินรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2560 (อ่าน 844) 22 ก.พ. 60
Test Blue Print (อ่าน 508) 18 ม.ค. 60
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประกาศนียบัตรปีที่ 1 (อ่าน 1021) 13 ม.ค. 60
แบบฟอร์มแผนการสอน 2-59 (อ่าน 528) 02 พ.ย. 59
คู่มือจัดทำแผนปีงบประมาณ2560คลองลานวิทยา (อ่าน 361) 06 ก.ย. 59
เกณฑ์มารตฐานโรงเรียนสุจริต (อ่าน 330) 05 ก.ย. 59
รายละเอียดการแข่งขันศิลปหัตถรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ( ICT ) (อ่าน 351) 24 ส.ค. 59
รายละเอียดการแข่งขันศิลปหัตถรรมนักเรียนครั้งที่ 66 (หุ่นยนต์) (อ่าน 343) 24 ส.ค. 59
รายละเอียดการแข่งขันศิลปหัตถรรมนักเรียนครั้งที่ 66 (วิทย์) (อ่าน 339) 24 ส.ค. 59
รายละเอียดการแข่งขันศิลปหัตถรรมนักเรียนครั้งที่ 66 (สังคม) (อ่าน 339) 24 ส.ค. 59
รายละเอียดการแข่งขันศิลปหัตถรรมนักเรียนครั้งที่ 66 (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) (อ่าน 303) 24 ส.ค. 59
รายละเอียดการแข่งขันศิลปหัตถรรมนักเรียนครั้งที่ 66 (สาระศิลปะ) (อ่าน 298) 24 ส.ค. 59
รายละเอียดการแข่งขันศิลปหัตถรรมนักเรียนครั้งที่ 66 (การงานอาชีพ) (อ่าน 307) 24 ส.ค. 59
ประกาศโรงเรียนคลองลานวิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 484) 08 ส.ค. 59
แบบรายงานการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานและเข้าร่วมประชุมต่าง (อ่าน 1915) 05 ก.ค. 59
แบบบันทึกการสอนแทน (อ่าน 4797) 17 มิ.ย. 59
คำสั่งโรงเรียนคลองลานวิทยา เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา (อ่าน 815) 15 มิ.ย. 59
ตารางการนิเทศภายใน 1/2559 (อ่าน 7322) 10 มิ.ย. 59
คำสั่งมอบหมายปฏิบัติการสอน (อ่าน 547) 02 มิ.ย. 59
ปฏิทินปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1636) 26 พ.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบคัดเลือกได้เข้าเรียน ชั้น ม.4 และ ปวช. (อ่าน 1104) 31 มี.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบคัดเลือกได้เข้าเรียน ชั้น ม.1 (อ่าน 1501) 31 มี.ค. 59
ประกาศการรับใบวุฒิบัตร (อ่าน 458) 31 มี.ค. 59
ตารางสอบวัดความรู้เพื่อการจัดห้องเรียน เข้า ม.1 ม.4 ปวช.1 ปี 2559 (อ่าน 833) 20 มี.ค. 59
ประกาศผล การคัดเลือกนักเรียนเพื่อศึกษาต่อ ม.4และปวช.1 (อ่าน 1087) 29 ก.พ. 59
ขอเปลี่ยนแปลงวันประกาศผล การคัดเลือกนักเรียนฯ ประเภทโควตา จากวันที่ 23 ก.พ. 59 เป็นวันที่ 26 ก.พ.59 (อ่าน 507) 19 ก.พ. 59
แบบสำรวจหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1232) 15 ก.พ. 59