ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ม.1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 548) 12 มี.ค. 62
ตารางสอบเพื่อการจัดห้องเรียน ชั้น ม.1 ห้องพิเศษ ห้องปกติ และม.4 ปวช.1ทุกห้อง (อ่าน 210) 27 ก.พ. 62
ประกาศการคัดเลือกนักเรียนที่มีศักยภาพเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปวช.1(โควตา)ปีการศึกษา-2562 (อ่าน 531) 21 ก.พ. 62
สรรหาบุคคลเพื่อจำหน่ายอาหาร ภายในโรงเรียนคลองลานวิทยา (อ่าน 85) 11 ก.พ. 62
ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 1124) 22 ม.ค. 62
ปฏิทินปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 295) 06 ธ.ค. 61
ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 (อ่าน 684) 09 พ.ย. 61
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 2/2561 (อ่าน 267) 09 พ.ย. 61
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ช่างปูน (อ่าน 185) 16 ต.ค. 61
แบบบันทึก PLC (อ่าน 238) 10 ต.ค. 61
ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 (อ่าน 824) 05 มิ.ย. 61
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 1/2561 (อ่าน 620) 05 มิ.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอนครูคอมพิวเตอร์ (อ่าน 380) 25 พ.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สาขาครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ (อ่าน 503) 21 พ.ค. 61
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างสอนวิชาคอมพิวเตอร์ (อ่าน 400) 14 พ.ค. 61
กำหนดการการปรับสภาพนักเรียนใหม่ 2561 (อ่าน 404) 10 พ.ค. 61
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1/2561 (อ่าน 982) 04 เม.ย. 61
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.4และปวช.1/2561 (อ่าน 1034) 04 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.3 ที่จบพร้อมรุ่น ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 530) 02 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนม.6 ที่จบพร้อมรุ่น ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 445) 02 เม.ย. 61
ประกาศการคัดเลือกนักเรียนที่มีศักยภาพเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปวช.1(โควตา) (อ่าน 1265) 06 ก.พ. 61
ประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา-2561 (อ่าน 1612) 01 ก.พ. 61
ตารางการแข่งขัน ศูนย์การงานอาชีพ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 สพม.41 กำแพงเพชร (อ่าน 1169) 13 ก.ย. 60
เชิญชวนผู้บริหารและคณะครูแต่งกายชุดไทยร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่ (อ่าน 785) 21 มิ.ย. 60
คำสั่งมอบหมายปฏิบัติการสอน1-2560 (อ่าน 1202) 12 มิ.ย. 60
ตารางสอนครู 1/2560 (อ่าน 860) 24 พ.ค. 60
ตารางเรียนนักเรียน1-2560 (อ่าน 2182) 15 พ.ค. 60
ประกาศผลสอบ ม.1 การรับนักเรียนปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1493) 04 เม.ย. 60
ประกาศผลสอบ ม.4 / ปวช.1 การรับนักเรียนปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1415) 04 เม.ย. 60
รายชื่อนักเรียน ม.6 จบพร้อมรุ่น โรงเรียนคลองลานวิทยา ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1081) 30 มี.ค. 60
รายชื่อนักเรียนม.3จบพร้อมรุ่น โรงเรียนคลองลานวิทยา ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 963) 30 มี.ค. 60
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประกาศนียบัตรปีที่ 1 (อ่าน 1207) 12 มี.ค. 60
ปฏิทินรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1188) 22 ก.พ. 60
Test Blue Print (อ่าน 1220) 18 ม.ค. 60
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประกาศนียบัตรปีที่ 1 (อ่าน 1801) 13 ม.ค. 60
แบบฟอร์มแผนการสอน 2-59 (อ่าน 1288) 02 พ.ย. 59
คู่มือจัดทำแผนปีงบประมาณ2560คลองลานวิทยา (อ่าน 682) 06 ก.ย. 59
เกณฑ์มารตฐานโรงเรียนสุจริต (อ่าน 668) 05 ก.ย. 59
รายละเอียดการแข่งขันศิลปหัตถรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ( ICT ) (อ่าน 703) 24 ส.ค. 59
รายละเอียดการแข่งขันศิลปหัตถรรมนักเรียนครั้งที่ 66 (หุ่นยนต์) (อ่าน 716) 24 ส.ค. 59