ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ดร.สมชาย อังสุโชติเมธี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
เพลงโรงเรียน
อัตลักษณ์
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
รายงานการประชุมประจำเดือน
กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
ปฏิทินกิจกรรม
รายชื่อผู้บริหารสมาคมศิษย์เก่า
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/12/2011
ปรับปรุง 21/03/2017
สถิติผู้เข้าชม 1727289
Page Views 2744747

นายสำราญ ศรเลี่ยมทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางวิลาพร อารักษ์
ครู คศ.3

นายวินัย สีกิ
ครู คศ.2

นางภัณฑิรา โพธิ์แนม
ครู คศ.2

นางสาวชาตินี ศิริพงษ์ไทย
ครู คศ.2

นางสาวอัจฉรา ประกอบกิจ
ครู คศ.2

นายปกรณ์ วัฒนศิริ
ครู คศ.1

นางสาวนลินี พิลึก
ครู คศ.1

นางพรระวี คงขำ
ครูผู้ช่วย

ศุภชัย แก้วขาว
ครูผู้ช่วย

นางสาวโชติรส แห้วเพ็ชร
ครูจ้างสอน

น.ส.ภัชชานัน ศรีนวล
ครูจ้างสอน