ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ดร.สมชาย อังสุโชติเมธี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
เพลงโรงเรียน
อัตลักษณ์
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
รายงานการประชุมประจำเดือน
กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
ปฏิทินกิจกรรม
รายชื่อผู้บริหารสมาคมศิษย์เก่า
แผนที่โรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/12/2011
ปรับปรุง 26/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 1827818
Page Views 2958401
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายสำราญ ศรเลี่ยมทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางวิลาพร อารักษ์
ครู คศ.3

นายวินัย สีกิ
ครู คศ.2

นางภัณฑิรา โพธิ์แนม
ครู คศ.2

นางสาวชาตินี ศิริพงษ์ไทย
ครู คศ.2

นางสาวอัจฉรา ประกอบกิจ
ครู คศ.2

นายปกรณ์ วัฒนศิริ
ครู คศ.1

นางสาวนลินี พิลึก
ครู คศ.1

นางพรระวี คงขำ
ครูผู้ช่วย

ศุภชัย แก้วขาว
ครูผู้ช่วย

น.ส.ภัชชานัน ศรีนวล
ครูจ้างสอน

นางสาวเพ็ญนภา โสมประทุม
ครูผู้ช่วย