ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ดร.สมชาย อังสุโชติเมธี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
เพลงโรงเรียน
อัตลักษณ์
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
รายงานการประชุมประจำเดือน
กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
ปฏิทินกิจกรรม
รายชื่อผู้บริหารสมาคมศิษย์เก่า
แผนที่โรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/12/2011
ปรับปรุง 26/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 1827811
Page Views 2958394
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายอธิภัทร นนทะภา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางพิมผกา ครุฑสุวรรณ
ครู คศ.2

นางประทวน มาดี
ครู คศ.2

นางมลฤดี โสภานุสนธิ์
ครู คศ.3

นางสาวบุษบา แก้วกันทา
ครู คศ.2

นายทัศวัฒน์ ซอแก้ว
ครูผู้ช่วย

นายสมานชัย สุทา
พนักงานราชการ

นางสาวสุทธิชา ประสิทธิ์กสิกรณ์
พนักงานราชการ

นางสาวเครือวัลย์ ปัญญา
ครูผู้ช่วย