ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ดร.สมชาย อังสุโชติเมธี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
เพลงโรงเรียน
อัตลักษณ์
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
รายงานการประชุมประจำเดือน
กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
ปฏิทินกิจกรรม
รายชื่อผู้บริหารสมาคมศิษย์เก่า
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/12/2011
ปรับปรุง 29/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 1763262
Page Views 2812378

นางพิมพ์ลฎา นนทะภา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายชลอ สระทอง
ครู คศ.2

นายอามร โสภานุสนธิ์
ครู คศ.3

นางวันเพ็ญ ศรเลี่ยมทอง
ครู คศ.2

นายไพทูลย์ เถาตะมะ
ครู คศ.2

นายเอกพันธ์ ทิพย์นาวา
ครู คศ.1

นางวราภรณ์ จารุเมธีชน
ครู คศ.1

นางสาววรรณวิมล ปราจันทร์
ครูผู้ช่วย

นางสาวปาณิสรา ไชยทองเครือ
ครูจ้างสอน