ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ดร.สมชาย อังสุโชติเมธี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
เพลงโรงเรียน
อัตลักษณ์
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
รายงานการประชุมประจำเดือน
กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
ปฏิทินกิจกรรม
รายชื่อผู้บริหารสมาคมศิษย์เก่า
แผนที่โรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/12/2011
ปรับปรุง 26/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 1827823
Page Views 2958406
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวพรรณพรรษ กิจจา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวศรัณย์พร ฟุ้งธานีรัตน์
ครู คศ.3

นางสาวน้ำผึ้ง เขมะสุนะ
ครู คศ.2

นางสาวณัฏฐ์ศศิ โชติอภิชานันท์
ครู คศ.3

นางสาวอนุสรา สายยาโน
ครู คศ.1

นางสาวชัชญาภา วงศ์กองแก้ว
ครู คศ.1

นายสราวุฒิ ทองที
ครู คศ.1

นางสาวพรชนิตว์ ปรางค์ศรีทอง
พนักงานราชการ

ครูต่างชาติ
ครูต่างชาติ

ครูต่างชาติ
ครูต่างชาติ

ครูAFS