ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ดร.สมชาย อังสุโชติเมธี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
เพลงโรงเรียน
อัตลักษณ์
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
รายงานการประชุมประจำเดือน
กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
ปฏิทินกิจกรรม
รายชื่อผู้บริหารสมาคมศิษย์เก่า
แผนที่โรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/12/2011
ปรับปรุง 26/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 1827812
Page Views 2958395
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระครูปัญญาสัตติคุณ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : พระภิกษุสงฆ์ในเขตพื้นที่
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูวาปีวชิรกิจ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : พระภิกษุสงฆ์ในเขตพื้นที่
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : คุณอุดมทรัพย์ นาคพงษ์
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา (วาระ ก.ค.2555-ก.ค.2559)
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายบรรจง รุจนยุทธ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางยุวดี คงอินทร์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : คุณประพันธ์ จิตคำ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายประพจน์ เพียรพิทักษ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายพลเดช ศรีแปงวงค์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พ.ต.ท.วิบูลย์ ทาวุธ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : คุณสังวาลย์ แววนำ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : คุณประสิทธิ์ ณ นคร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : คุณทัศนีย์ จันทร์เมือง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : คุณอารีย์ บุญชู
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางวันเพ็ญ ศรเลี่ยมทอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้แทนครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย อังสุโชติเมธี
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคลองลานวิทยา
เบอร์โทร :