ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ดร.สมชาย อังสุโชติเมธี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
เพลงโรงเรียน
อัตลักษณ์
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
รายงานการประชุมประจำเดือน
กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
ปฏิทินกิจกรรม
รายชื่อผู้บริหารสมาคมศิษย์เก่า
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/12/2011
ปรับปรุง 21/03/2017
สถิติผู้เข้าชม 1727294
Page Views 2744752
เว็บบอร์ด
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
หัวข้อกระทู้ อ่าน ตอบ โพสโดย วันที่
การพัฒนาการบริหารงานวิชาการแบบ“พลังอำนาจภาวะผู้นำ”เพื่อสร้างเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเข้มแข็ง 6 0 นายประกาศ ไชยนาม 20 มี.ค. 2560,13:24
การบริหารโรงเรียนแบบ 3 บูรณาการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน สู่ผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน 9 0 นายเสกสัณห์ ลุนบง 20 มี.ค. 2560,12:19
การพัฒนากระบวนการบริหารงานวิชาการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อส่งเสริม การจัดเรียนการสอนสู่นักเรียนที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนบ้านท่านางแนว 9 0 นายประเสริฐ โพธิ์ชัย 20 มี.ค. 2560,10:54
การพัฒนาระบบการบริหารงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาค่านิยมหลัก 12 ประการโดยใช้กลยุทธ์การบริหารแบบกลุ่มร่วมมือของโรงเรียนวัดสุทธิมงคล 14 0 นายนรงค์ เห็นหลอด 14 มี.ค. 2560,15:20
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนา 34 0 sheetbook88 05 มี.ค. 2560,18:52
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน สำนักงานประชาสัมพันธ์ 33 0 sheetbook88 05 มี.ค. 2560,18:42
แนวข้อสอบพนักงานสืบสวนสอบสวน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 40 0 sheetbook88 05 มี.ค. 2560,18:35
((ขายดี))ชุดติวสอบ เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน(ปวส.)กรมท่าอากาศยาน 31 0 testbook 25 ก.พ. 2560,13:39
ข้อสอบ((เริ่ดๆ))มาทางนี้ เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน(ปวส.)กรมท่าอากาศยาน 25 0 testbook 25 ก.พ. 2560,13:38
((คู่มือสอบ)) นักจัดการงานทั่วไป กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี 60 29 0 testbook 23 ก.พ. 2560,15:08
แนวข้อสอบ+พร้อมเฉลย นักจัดการงานทั่วไป กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี 60 51 0 testbook 23 ก.พ. 2560,15:08
เก็งข้อสอบ(หนังสือสอบ) นักจัดการงานทั่วไป กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี 60 28 0 testbook 23 ก.พ. 2560,15:07
[[NEW]]คู่มือสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ 41 0 testbook 07 ก.พ. 2560,12:18
การพัฒนาระบบบริหารจัดการสภาพแวดล้อมการเรียนรู้สำหรับโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 56 0 วีรยุทธ ปรุงชัยภูมิ 11 ม.ค. 2560,16:34
Assessment Project Development Learning Process to Quality Learning of Noungplubwittaya School 78 0 จงรัก จันทวงศ์ 01 ธ.ค. 2559,17:02
การพัฒนากระบวนการบริหารงานแบบ “4As” เพื่อสร้างเสริมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สู่ศตวรรษที่ 21 111 0 จงรัก จันทวงศ์ 27 ต.ค. 2559,17:31
กระบวนการบริหารงานวิชาการแบบ “POIRS”เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางพัฒนา 88 0 โพชฌง เสืออบ 27 ต.ค. 2559,15:11
กระบวนการบริหารงานวิชาการฐานบูรณาการแบบมีส่วนร่วม “2AUIDE” เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่ผู้เรียนอย่างยั่งยืน 98 0 สามารถ รุ่งเรือง 27 ต.ค. 2559,13:46
การพัฒนากระบวนการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมสมรรถนะ การเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิผล 100 0 สุนทรีย์ แสงหงษ์ 27 ต.ค. 2559,10:48
การพัฒนากระบวนการบริหารงานบุคคลบนฐานเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างเสริมสมรรถนะ และการจัดการเรียนการสอนสู่ผู้เรียนอย่างเข้มแข็ง 86 0 เบญจลักษณ์ ไกรศรีวรรธนะ 20 ต.ค. 2559,14:00
คุณธรรมสำหรับเด็กปฐมวัยพัฒนาได้ด้วยรูปแบบการจัดประสบการณ์ DIPA 274 0 อรุณลักษณ์ คำมณี 22 ก.ย. 2559,11:21
การพัฒนากระบวนการบริหารงานวิชาการบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างเสริมการจัดการเรียนการสอนสู่ผู้เรียนอย่างยั่งยืน 129 0 ดร.สวัสดิ์ แก้วชนะ 12 ก.ย. 2559,15:13
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเสริม เรื่อง หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 334 0 ครูพิมผกา 19 ก.ค. 2559,22:28
ข่าวด่วน สพฐ. 222 0 admin 04 พ.ค. 2559,23:17
การพัฒนาครูเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ 300 1 ดร.อดุลย์เดช ฐานะ 13 ม.ค. 2559,16:08
การพัฒนาประสิทธิภาพบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนของครูบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความพอเพียงให้นักเรียนของโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 269 1 ดร.สวัสดิ์ แก้วชนะ 09 ม.ค. 2559,07:14
การพัฒนาบทบาทผู้บริหารแบบมืออาชีพในการบริหารงานวิชาการเพื่อสร้างเสริม คุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน 300 1 พัฒนะ สีหานู 19 ธ.ค. 2558,18:16
การพัฒนาการบริหารงานวิชาการแบบยึดพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม เพื่อสร้างเสริมศักยภาพการจัดการเรียนสอนสู่ประสิทธิผลผู้เรียน อย่างเข้มแข็ง 307 0 ตรีพินิจ พินิจมนตรี 19 ธ.ค. 2558,18:13
การพัฒนากระบวนการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ และผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน อย่างยั่งยืน 349 0 ธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง 19 ธ.ค. 2558,18:11
เศรษฐกิจพอเพียง : มิติและพลวัตการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในสหัสวรรษใหม่อย่างยั่งยืน 377 0 พรชัย เจดามาน 19 ธ.ค. 2558,18:09
การพัฒนากระบวนการบริหารงานวิชาการแบบโรงเรียนเป็นฐานเพื่อส่งเสริม การจัดการเรียนการสอนและการประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาด้านผู้เรียน 280 0 ชุมพล ทองตระกูล 19 ธ.ค. 2558,18:06
การพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาแบบธรรมาภิบาลเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพ การทำวิจัยในชั้นเรียนสู่การเรียนการสอนอย่างเข้มแข็ง 268 0 วัชระ คงแสนคำ 19 ธ.ค. 2558,18:01
การพัฒนาการบริหารงานวิชาการแบบอนาคอนดาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ การจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียนอย่างเข้มแข็ง 269 0 วีรยุทธ ปรุงชัยภูมิ 19 ธ.ค. 2558,17:58
เผยแพร่ผลงานวิชาการแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ รร.ทุ่งทราย 358 0 ธุรการ ค.ล.ว. 07 ก.ย. 2558,09:12
เผยแพร่ผลงานวิชาการภาษาอังกฤษ รร.ทุ่งทราย 315 0 ธุรการ ค.ล.ว. 07 ก.ย. 2558,09:07
รายชื่อทุนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร 318 0 ธุรการ ค.ล.ว. 20 ส.ค. 2558,10:21
รับสมัคร คุณครู อาจารย์ จำนวนมาก 402 0 โครงการ 168 Tutor Onlin@Home 20 ส.ค. 2558,04:30
เปิดรับสมัครเรียนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล จบแล้วมีงานรองรับ 100% 542 0 รร.ประชารักษ์ เอ็น.เอ. นครสวรรค์ 25 ธ.ค. 2557,10:33
ด่วน รับสมัครผู้เข้าอบรม "หลักสูตรผู้ช่วยการพยาบาล" จำนวนจำกัด จบแล้วมีงานทำ!!! 787 1 โรงเรียนปัญญารัตน์บริบาล พิษณุโลก 13 ก.ค. 2556,09:22
เปิดรับผู้เข้าอบรม หลักสูตรผู้ช่วยการพยาบาล รุ่น 19/2556 856 0 โรงเรียนปัญญารัตน์บริบาล พิษณุโลก 11 ก.ค. 2556,14:07