ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ดร.สมชาย อังสุโชติเมธี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
เพลงโรงเรียน
อัตลักษณ์
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
รายงานการประชุมประจำเดือน
กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
ปฏิทินกิจกรรม
รายชื่อผู้บริหารสมาคมศิษย์เก่า
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/12/2011
ปรับปรุง 29/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 1763261
Page Views 2812377
เว็บบอร์ด
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
หัวข้อกระทู้ อ่าน ตอบ โพสโดย วันที่
แนวข้อสอบ นักเรียนอุตุนิยมวิทยา สถานีอุตุนิยมวิทยา 28 0 sheetchula 24 เม.ย. 2560,17:44
แนวข้อสอบ พนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 ธกส 38 0 sheetchula 24 เม.ย. 2560,17:42
++คู่มือสอบเข้า พัฒนาธุรกิจ ระดับ4 ธกส. 19 0 testbook 19 เม.ย. 2560,16:33
คัมภีร์+แนวข้อสอบ พัฒนาธุรกิจ ระดับ4 ธกส. 30 0 testbook 19 เม.ย. 2560,16:32
(หนังสือขายดี)ข้อสอบ พัฒนาธุรกิจ ระดับ4 ธกส. 11 0 testbook 19 เม.ย. 2560,16:32
#ตีแตก !! หนังสือสอบ พัฒนาธุรกิจ ระดับ4 ธกส. 14 0 testbook 19 เม.ย. 2560,16:32
การพัฒนาการบริหารงานวิชาการแบบ“พลังอำนาจภาวะผู้นำ”เพื่อสร้างเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเข้มแข็ง 41 0 นายประกาศ ไชยนาม 20 มี.ค. 2560,13:24
การบริหารโรงเรียนแบบ 3 บูรณาการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน สู่ผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน 34 0 นายเสกสัณห์ ลุนบง 20 มี.ค. 2560,12:19
การพัฒนากระบวนการบริหารงานวิชาการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อส่งเสริม การจัดเรียนการสอนสู่นักเรียนที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนบ้านท่านางแนว 36 0 นายประเสริฐ โพธิ์ชัย 20 มี.ค. 2560,10:54
การพัฒนาระบบการบริหารงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาค่านิยมหลัก 12 ประการโดยใช้กลยุทธ์การบริหารแบบกลุ่มร่วมมือของโรงเรียนวัดสุทธิมงคล 51 0 นายนรงค์ เห็นหลอด 14 มี.ค. 2560,15:20
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนา 66 0 sheetbook88 05 มี.ค. 2560,18:52
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน สำนักงานประชาสัมพันธ์ 68 0 sheetbook88 05 มี.ค. 2560,18:42
แนวข้อสอบพนักงานสืบสวนสอบสวน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 80 0 sheetbook88 05 มี.ค. 2560,18:35
((ขายดี))ชุดติวสอบ เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน(ปวส.)กรมท่าอากาศยาน 63 0 testbook 25 ก.พ. 2560,13:39
ข้อสอบ((เริ่ดๆ))มาทางนี้ เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน(ปวส.)กรมท่าอากาศยาน 57 0 testbook 25 ก.พ. 2560,13:38
((คู่มือสอบ)) นักจัดการงานทั่วไป กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี 60 60 0 testbook 23 ก.พ. 2560,15:08
แนวข้อสอบ+พร้อมเฉลย นักจัดการงานทั่วไป กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี 60 81 0 testbook 23 ก.พ. 2560,15:08
เก็งข้อสอบ(หนังสือสอบ) นักจัดการงานทั่วไป กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี 60 46 0 testbook 23 ก.พ. 2560,15:07
[[NEW]]คู่มือสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ 64 0 testbook 07 ก.พ. 2560,12:18
การพัฒนาระบบบริหารจัดการสภาพแวดล้อมการเรียนรู้สำหรับโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 78 0 วีรยุทธ ปรุงชัยภูมิ 11 ม.ค. 2560,16:34
Assessment Project Development Learning Process to Quality Learning of Noungplubwittaya School 96 0 จงรัก จันทวงศ์ 01 ธ.ค. 2559,17:02
การพัฒนากระบวนการบริหารงานแบบ “4As” เพื่อสร้างเสริมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สู่ศตวรรษที่ 21 131 0 จงรัก จันทวงศ์ 27 ต.ค. 2559,17:31
กระบวนการบริหารงานวิชาการแบบ “POIRS”เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางพัฒนา 110 0 โพชฌง เสืออบ 27 ต.ค. 2559,15:11
กระบวนการบริหารงานวิชาการฐานบูรณาการแบบมีส่วนร่วม “2AUIDE” เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่ผู้เรียนอย่างยั่งยืน 121 0 สามารถ รุ่งเรือง 27 ต.ค. 2559,13:46
การพัฒนากระบวนการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมสมรรถนะ การเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิผล 120 0 สุนทรีย์ แสงหงษ์ 27 ต.ค. 2559,10:48
การพัฒนากระบวนการบริหารงานบุคคลบนฐานเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างเสริมสมรรถนะ และการจัดการเรียนการสอนสู่ผู้เรียนอย่างเข้มแข็ง 108 0 เบญจลักษณ์ ไกรศรีวรรธนะ 20 ต.ค. 2559,14:00
คุณธรรมสำหรับเด็กปฐมวัยพัฒนาได้ด้วยรูปแบบการจัดประสบการณ์ DIPA 306 0 อรุณลักษณ์ คำมณี 22 ก.ย. 2559,11:21
การพัฒนากระบวนการบริหารงานวิชาการบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างเสริมการจัดการเรียนการสอนสู่ผู้เรียนอย่างยั่งยืน 157 0 ดร.สวัสดิ์ แก้วชนะ 12 ก.ย. 2559,15:13
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเสริม เรื่อง หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 365 0 ครูพิมผกา 19 ก.ค. 2559,22:28
ข่าวด่วน สพฐ. 241 0 admin 04 พ.ค. 2559,23:17
การพัฒนาครูเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ 320 1 ดร.อดุลย์เดช ฐานะ 13 ม.ค. 2559,16:08
การพัฒนาประสิทธิภาพบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนของครูบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความพอเพียงให้นักเรียนของโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 289 1 ดร.สวัสดิ์ แก้วชนะ 09 ม.ค. 2559,07:14
การพัฒนาบทบาทผู้บริหารแบบมืออาชีพในการบริหารงานวิชาการเพื่อสร้างเสริม คุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน 316 1 พัฒนะ สีหานู 19 ธ.ค. 2558,18:16
การพัฒนาการบริหารงานวิชาการแบบยึดพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม เพื่อสร้างเสริมศักยภาพการจัดการเรียนสอนสู่ประสิทธิผลผู้เรียน อย่างเข้มแข็ง 333 0 ตรีพินิจ พินิจมนตรี 19 ธ.ค. 2558,18:13
การพัฒนากระบวนการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ และผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน อย่างยั่งยืน 453 0 ธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง 19 ธ.ค. 2558,18:11
เศรษฐกิจพอเพียง : มิติและพลวัตการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในสหัสวรรษใหม่อย่างยั่งยืน 403 0 พรชัย เจดามาน 19 ธ.ค. 2558,18:09
การพัฒนากระบวนการบริหารงานวิชาการแบบโรงเรียนเป็นฐานเพื่อส่งเสริม การจัดการเรียนการสอนและการประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาด้านผู้เรียน 300 0 ชุมพล ทองตระกูล 19 ธ.ค. 2558,18:06
การพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาแบบธรรมาภิบาลเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพ การทำวิจัยในชั้นเรียนสู่การเรียนการสอนอย่างเข้มแข็ง 288 0 วัชระ คงแสนคำ 19 ธ.ค. 2558,18:01
การพัฒนาการบริหารงานวิชาการแบบอนาคอนดาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ การจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียนอย่างเข้มแข็ง 288 0 วีรยุทธ ปรุงชัยภูมิ 19 ธ.ค. 2558,17:58
เผยแพร่ผลงานวิชาการแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ รร.ทุ่งทราย 377 0 ธุรการ ค.ล.ว. 07 ก.ย. 2558,09:12